IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: reditelstvi@skola-frysava.cz
kancelář: +420 702 192 472
Školní jídelna: +420 560 000 354

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 702 192 472


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

hana.stulova@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   8:00 - 8:45
  2. hodina   8:55 - 9:40
  3. hodina  10:00- 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
  5. hodina 11:50 - 12:35
  6. hodina 12:45 - 13:30
  7. hodina 13:40 - 14:25

  Školní družina

  Družina je v provozu denně v ranních a odpoledních hodinách. 

  Ranní ŠD: 7.00 - 7.45

  Odpolední ŠD: 12.00 - 15.45

  Zájmová činnost školní družiny pro žáky ZŠ 2022/2023

  Zájmové aktivity budou probíhat v rámci činnosti školní družiny od října 2022. Činnosti probíhající v rámci školní družiny budou za jednotnou úplatu 50 Kč měsíčně (= školné). Více informací v záložce Školní družina - úplata za zájmové vzdělávání.


  Školní družina nabízí :

  Činost školní družiny zabezpečuje kvalitní náplň volného času dětí po vyučování do odchodu domů. Během volnočasových aktivit budou děti zcela přirozeně přecházet k činnostem, které smysluplně navážou na činnosti výchov ve vyučování. Budou to aktivity pohybové, výtvarné, odpočinkové... a budou probíhat v prostorách školy, ale také venku, podle aktuálního počasí.

  Velký prostor dostávají činnosti tvořivé a rukodělné. Novinkou jsou chvilky kulinářských dovedností.

  ODCHODY DĚTÍ

  Děti odchází ze školní družiny podle písemných souhlasů rodičů. Mezi 13:00 a 14:00 je obvykle organizována společná práce dětí nebo pobyt venku, proto je lepší, když děti odchází před nebo po tomto čase.

  Pro omlouvání dětí je potřeba písemné potvrzení od rodičů.

  ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

  Tématické okruhy:
  • Začátek školního roku (orientace ve škole, okolí školy, bezpečnost dětí)
  • Pravidla ŠD, očekávání dětí, rodičů od ŠD, seznámení s řádem ŠD
  • Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (hry a aktivity na spolupráci, koordinaci, tvorba projektů ve skupině)

  • Podpora pozitivního přístupu k přírodě a tradicím (procházky v přírodě, tvorba z přírodních materiálů, hry v přírodě,…)

  • Rozvoj a podpora pracovních kompetencí (umět pracovat podle návodu, vážit si práce své i ostatních)

    


  Září
  • Seznámení dětí s prostředím ŠD, společná tvorba pravidel ŠD
  • Seznámení dětí a rodičů s řádem ŠD
  • Nástěnka s očekáváními dětí a rodičů od ŠD, vychovatelky
  • Hry na seznámení, spolupráci
  • Bezpečí dětí uvnitř i vně školy
  • Skupinová nebo individuální tvorba staveb z přírodních materiálů nebo recy. materiálů podle fantazie dětí
  • Společenská kresba ostrova
  • Pohybové aktivity na stmelení kolektivu
  • Častý pobyt venku
  • Literatura - tvorba podle knihy
  Říjen
  • Vycházky do okolí a motivace k fantazijním světům
  • Tvorba z barevného listí
  • Hry s barvami (uvnitř i vně školy)
  • Barevné příběhy a vyprávění
  • Pohybové hry s barvami
  • Tvorba příběhů
  • Tvorba s netradičními materiály
  Listopad
  • Pohybové hry se zavázanýma očima
  • Výroba svícnů, lampionů
  • Tradice – Dušičky
  • Vyzkoušení si jaké to je, být slepý
  • Čtení tajemných příběhů a pohádek
  • Hraní her s podzimní tématikou
  • Poslech tajemných písní, pohádek
  Tématické okruhy:
  • Tradice a zvyky (Vánoce, Tři králové, Masopust)
  • Estetika (tvorba dárků, přání)
  • Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (na základě lit. předlohy hraní rolí, dramatizace, tvorba vlastního leporela, knihy, časopisu)

  • Zimní sporty, pobyt venku
  • Historie a současnost (rozdíl ve vnímání tradic v minulosti a současnosti, příp. budoucnosti)

  • Hry se sněhem a na sněhu

  • Sněhový Land art

  prosinec
  • Tvorba dárků, přání
  • Týdenní hra na dobré anděly
  • Tvorba obálek na dobré vzkazy + vytvoření prostoru pro předávání vzkazů
  • Hry s nutností pomoci kamarádovi, situační hry
  • Povídání o Vánocích

  leden
  • Hraní deskových her
  • Hraní obřích deskových her
  • Tvorba deskových her
  • Vysvětlení a tvorba pravidel ke hrám (tvorba vlastních pravidel,  připomenutí pravidel ŠD a jejich potřebě)
  • Výlety do okolí školy spojené s hraním her venku
  • Čtení literatury, poslech hudby
  • Sportovní pohybové aktivity na sněhu
  • Tři králové – seznámení s příběhem, malování příběhu, tvorba koruny,…

   ÚNOR
   • Stavby ze sněhu
   • Výzdoba ŠD
   • Tvořivé hry
   • Poslech písniček, pohádek
   • Tvorba nejrůznějších předmětů
   • Aktivní zapojení rodičů do tvorby – společný projekt rodičů a dětí 
    - Soutěž o nejoriginálnější předmět (vytvořit, popsat jak vznikal, k čemu  se používá, jaký má název, kdo spolupracoval)
   • Tvorba masek k Masopustnímu průvodu
   • Tradice - Masopust
   Tématické okruhy:
   • Tradice a zvyky (Velikonoce, vynášení Morany, pálení čarodějnic)
   • Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (tvorba, hry, časopisy, návštěva knihovny)
   • Pobyty venku (pozorování změn v přírodě, péče o zahradu,  úklid zahrady)

   • Estetika (tvorba animace, prezentace animace, tvorba loutek, tvorba kostýmů)
   • Hry s kostýmy, dramatizace

   BŘEZEN
   • Tvorba leporela, knihy, časopisu, komiksu
   • Čtení příběhů
   • Vymýšlení příběhů a následná prezentace
   • Motivace dětí k využití přírodních materiálů při tvorbě knih (hlavní hrdinové, ilustrace, příběh odehrávající se v přírodě)
   • Pozorování přírody
   • Tradice – Velikonoce
   • Pletení pomlázky, malování vajec, vynášení Morany

   DUBEN
   • Hry na hrdiny
   • Hraní rolí
   • Tvorba animace (plošková, loutková)
   • Prezentace vytvořených filmů – promítání pro veřejnost
   • Tvorba kostýmů
   • Společné pálení čarodějnic (případně příprava na tuto tradici)
   • Povídání si o historii čarodějnictví a strašidelné příběhy

   KVĚTEN
   • Den matek – výroba dárečku pro maminky z různých materiálů
   • Pozorování přírody
   • Úklid zahrady spojený s bojovou hrou – zapojení rodičů do dění ŠD
   • Hry na postřeh
   • Tvorba, vysvětlení pokusů
   • Obří bublinové odpoledne
   • Mikrosvět x makrosvět – hry a aktivity spojené s pozorováním světa z různých úhlů
   • Objasňování zákonitostí v přírodě
   • Zábavné kvízy
   Tématické okruhy:
   • Bezpečnost ve škole i o prázdninách
   • Cestování
   • Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence - cizí země, různé národnosti, zvyky, tolerance a proti rasismu

   • Estetika (malování pohlednic, tvorba upomínkových předmětů)
   • Literatura (povídání o dalekých zemích, čtení příběhů)

   • Sport a příroda (výlety, využívání dozrávajících plodů, hry a aktivity venku)

   ČERVEN
   • Školní výlet
   • Plánování výletů a bezpečnost (vybavení do přírody,112)
   • Jak se zachovat, když se ztratím?
   • Bezpečnost o prázdninách – co je dobrodružství a co je zbytečný risk
   • Tvorba upomínkových předmětů
   • Malování pohlednic
   • Průvodce po zámku, vesnici, zahradě, škole,…
   • Povídání o dalekých zemích
   • Hry na toleranci a důvěru
   • Různé národnosti
   • Den dětí

   PRŮBĚŽNĚ
   • Opakování a procvičování učiva formou her
   • Příprava na vyučování
   • Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví
   • Rozvoj komunikace, podpora spolupráce
   • Podpora sebevědomí a sebeprezentace
   • Zájmové kroužky probíhající v rámci ŠD
   • Interaktivní a výukové programy
   • Výtvarná, pracovní, estetická a hudební činnost
   • Rozvíjení ohleduplnosti k okolí (lidé, příroda, kultura)