IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: reditelstvi@skola-frysava.cz
kancelář: +420 702 192 472
Školní jídelna: +420 560 000 354

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 702 192 472


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

hana.stulova@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   8:00 - 8:45
  2. hodina   8:55 - 9:40
  3. hodina  10:00- 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
  5. hodina 11:50 - 12:35
  6. hodina 12:45 - 13:30
  7. hodina 13:40 - 14:25

  předškolní příprava

  Předškolní příprava je zařazena do činnosti MŠ - práce s předškoláky v pravidelném ranním kruhu. Ve spolupráci se ZŠ probíhá několikrát ročně "škola nanečisto". Děti navštěvují školu, seznamují se s prostředím, učiteli a budoucími spolužáky.

   

  Kroužek „Předškoláček aneb od září už budu žáček“

   

   

  je určen pro děti, které se chystají v letošním roce k zápisu. Hravou formou se zaměřujeme na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné motoriky, snažíme se o komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný start v první třídě. Kroužek probíhá v ranních a dopoledních hodinách v běžné denní výuce. Cílem kroužku je:

  • Rozvoj slovní zásoby,
  • sluchového vnímání,
  • rozvoj koncentrace pozornosti a logického myšlení,
  • rozvoj prostorové představivosti, předmatematických dovedností,
  • správné držení tužky, správné sezení při psaní,
  • procvičování zrakové analýzy a syntézy. ..

   

  V kroužku pracujeme s těmito materiály:

   

  • Publikace Předcházíme poruchám učení (B. Sindelarová).
  • Uvolňovací grafomotorické cviky Jedním tahem (J. Bednářová, R. Šmarda).
  • Předčíselné představy (J. Bednářová).
  • Kreslení před psaním (J. Bednářová).
  • Zrakové vnímání (J. Bednářová).
  • Sluchové vnímání (J. Bednářová).
  • Učíme se hrou – prostorové vnímání.
  • Pracovní sešity Hravá pastelka, Hravá matematika, Hravé poznávání.

   

  Škola nanečisto

   

  Škola nanečisto probíhá v průběhu celého školního roku. Předškolní děti mají možnost navštívit školní výuku a seznámit se s novým prostředím.