IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: reditelstvi@skola-frysava.cz
kancelář: +420 702 192 472
Školní jídelna: +420 560 000 354

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 702 192 472


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

hana.stulova@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   8:00 - 8:45
  2. hodina   8:55 - 9:40
  3. hodina  10:00- 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
  5. hodina 11:50 - 12:35
  6. hodina 12:45 - 13:30
  7. hodina 13:40 - 14:25

  Naše škola

  Několik kilometrů od Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, v malebné krajině Žďárských vrchů se nachází malá mateřská a základní škola...

  Najdete zde:

  • příjemné a bezpečné prostředí otevřené vzájemné komunikaci,

  • zkušené pedagogy, kteří umí pracovat s dětmi s individuálními vzdělávacími plány,

  • výchovu a vzdělávání v přirozené sociální skupině (věkově smíšené třídy),

  • navazující vzdělávání (bezproblémový přechod z mateřské do základní školy)

  • a k tomu tvůrčí kolektiv zaměstnanců s partnerským přístupem k dětem i rodičům, který

  Považujeme za důležité:

  • podporovat u dětí přirozenou zvídavost a chuť vzdělávat se, respektovat osobnost a individuální potřeby každého dítěte,

  • vychovávat k sebeúctě, zdravému sebevědomí, vzájemné pomoci a toleranci,

  • vést k samostatnosti i týmové spolupráci,

  • rozvíjet fantazii, tvořivost a estetické cítění

  • a uvědomovat si tak potřebu učení se pro život
  • a smysluplného využití volného času

  Při výchově a vzdělávání společně využíváme:

  • vybavení školy, které je v souladu s moderními vzdělávacími trendy (čtenářské koutky, informační centrum s knihovnou, ICT apod.),

  • vlastní přírodní zahradu a okolní přírodu,

  • rozmanité metody a formy výuky (činnostní a prožitkové učení, alternativní prvky, projektové dny),

  • vzdělávání ve škole i mimo ni (divadla, exkurze, preventivní programy, výuka na dopravním hřišti, bruslení apod.),

  • nadstandardní aktivity mateřinky a zájmové činnosti školní družiny
  • a v neposlední řadě programy, kterých se účastní děti společně s rodinami (tematické dny otevřených dveří, besídky, akce k oslavám tradičních svátků apod.).