IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: kamil.hubner@skola-frysava.cz
kancelář: +420 566 619 240
Školní jídelna: +420 560 000 354
 

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 566 619 240


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

kamil.hubner@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   7:30 - 8:15
  2. hodina   8:25 - 9:10
  3. hodina  9:30 - 10:15
  4. hodina 10:25 - 11:10
  5. hodina 11:20 - 12:05
  6. hodina 12:30 - 13:15
  7. hodina 13:25 - 14:10

  Naše škola

  Několik kilometrů od Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě, v malebné krajině Žďárských vrchů se nachází malá mateřská a základní škola...

  Najdete zde:

  • příjemné a bezpečné prostředí otevřené vzájemné komunikaci,

  • zkušené pedagogy, kteří umí pracovat s dětmi s individuálními vzdělávacími plány,

  • výchovu a vzdělávání v přirozené sociální skupině (věkově smíšené třídy),

  • navazující vzdělávání (bezproblémový přechod z mateřské do základní školy)

  • a k tomu tvůrčí kolektiv zaměstnanců s partnerským přístupem k dětem i rodičům, který

  Považujeme za důležité:

  • podporovat u dětí přirozenou zvídavost a chuť vzdělávat se, respektovat osobnost a individuální potřeby každého dítěte,

  • vychovávat k sebeúctě, zdravému sebevědomí, vzájemné pomoci a toleranci,

  • vést k samostatnosti i týmové spolupráci,

  • rozvíjet fantazii, tvořivost a estetické cítění

  • a uvědomovat si tak potřebu učení se pro život
  • a smysluplného využití volného času

  Při výchově a vzdělávání společně využíváme:

  • vybavení školy, které je v souladu s moderními vzdělávacími trendy (čtenářské koutky, informační centrum s knihovnou, ICT apod.),

  • vlastní přírodní zahradu a okolní přírodu,

  • rozmanité metody a formy výuky (činnostní a prožitkové učení, alternativní prvky, projektové dny),

  • vzdělávání ve škole i mimo ni (divadla, exkurze, preventivní programy, výuka na dopravním hřišti, bruslení apod.),

  • nadstandardní aktivity mateřinky a zájmové činnosti školní družiny
  • a v neposlední řadě programy, kterých se účastní děti společně s rodinami (tematické dny otevřených dveří, besídky, akce k oslavám tradičních svátků apod.).