IČ: 70990263
Resortní identifikátor: 600130410
číslo účtu: 182108847/0300


E-mail: reditelstvi@skola-frysava.cz
kancelář: +420 702 192 472
Školní jídelna: +420 560 000 354

Zřizovatel: Obec Fryšava pod Žákovou horou 

Základní škola a mateřská škola Fryšava pod Žákovou horou

592 04, Fryšava pod Žákovou horou 100

logo kastanek

Kancelář: 

+ 420 702 192 472


 

Školní jídelna:
+ 420 560 000 354

 

Adresa: Fryšava pod Žákovou horou 100 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Kontaktní emailová adresa:

hana.stulova@skola-frysava.cz

 

Kontaktní formulář:

Jméno a příjmení:
Vás e-mail:*
Telefonní číslo:
+420
  Otázky, dotazy, cokoliv...
  ODESLAT

  Zvonění ve škole
   

  1. hodina   8:00 - 8:45
  2. hodina   8:55 - 9:40
  3. hodina  10:00- 10:45
  4. hodina 10:55 - 11:40
  5. hodina 11:50 - 12:35
  6. hodina 12:45 - 13:30
  7. hodina 13:40 - 14:25

  Naše školka

  Mateřská škola ve Fryšavě byla založena v druhé polovině roku 1946 na doporučení okresního školního inspektora. Mateřská škola se nacházela v přízemí obecné školy. Do mateřské školy bylo zapsáno tehdy 22 dětí (3-5letých) a provoz mateřské školy probíhal od 7.30 do 18. 00 hodin.

   

  Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stala součástí Základní školy Fryšava pod Žákovou horou.

   

  Dnes je mateřská škola v samostatné budově, která je k základní škole a školní jídelně připojena krytým schodištěm. 

  V současné době je mateřská škola jednotřídní s celodenním provozem od 6:45 do 15:45 hod. Kolem školy je zahrada a okolí mateřské školy je krásné, rozmanité a bohaté na poznávací vycházky.

   

  Mateřskou školu mohou navštěvovat děti od 2 do 7 let. Od 1.9.2017 je uzákoněné povinné předškolní vzdělávání.

  ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  Vážení rodiče, 
  letošní zahajovací schůzku jsme zvolili formou e-mailu. Pokud budete mít jakékoliv otázky, můžete se na nás samozřejmě obrátit v ranních nebo odpoledních hodinách.
  Jako každý školní rok, musíme i letos vybrat školné. Osvobozeny od placení budou děti, které do školky chodí v rámci povinného vzdělávání předškoláků. Platit se bude ve dvou splátkách. První, za období září - prosinec, ve výši 250Kč/měsíc, tedy dohromady 1000Kč. Tuto částku budeme vybírat během příštího týdne. Druhá splátka za období leden - červen bude ve stejné výši 250Kč/měsíc, dohromady tedy 1500Kč. Tato částka se bude vybírat v lednu. Bližší termín upřesníme později.
  Placení obědů bude probíhat stále stejnou formou. Každý měsíc dostanete e-mailem vyúčtování, které je nutné uhradit na účet 182 108 441/0300 do 15. dne následujícího měsíce.
  Odhlašovat stravu lze nejpozději do 6:15 v den nepřítomnosti na tel. čísle: 778 012 333.
  Od měsíce října je pro děti připraven Tvořivý kroužek v době od 14:00 do 15:00. Termíny budou předem vyvěšeny na nástěnce. Za jeden měsíc je stanovený poplatek 50 korun na potřebný materiál. Děti si, prosím, vyzvedávejte až po skončení aktivity.
  Dále prosíme všechny rodiče o pravidelnou kontrolu náhradního oblečení dětí. S dětmi se snažíme chodit ven za každého počasí. Často mají mokré boty a ponožky. S přicházejícím podzimem můžete dětem do školky přinést holinky. Také prosíme o čitelné podepsání, kontrolu a údržbu vestiček. 
  Vzhledem k tomu, že ve školce máme dostatek hraček, zvažte donášení dalších z domu. Většina dětí si na svou hračku během dne ani nevzpomene. Zároveň nedokážeme zajistit, že se Vašim hračkám ve školce nic nestane. Pokud nastane situace, že dítěti hračku do školky dáte, dbejte na věkové rozdíly dětí, aby se nikomu nic nestalo. Nejlepší je nenosit nic!
  Na okně v šatně bývají k nahlédnutí knihy od různých vydavatelství. Je možné přes nás knihy objednat. Pokud máte o nějakou zájem, nahlaste to, prosím, paní učitelce.
  18.10. 2023 v 10:30 proběhne ve školce vyšetření dětí speciálním pedagogem - logopedem. Žádost a souhlas s vyšetřením dostanete na začátku října.
  V jarních měsících (duben - červen) vždy v pondělí bude probíhat plavecká výuka ve Žďáře nad Sázavou. Přihlásit se mohou děti starší 3 let. Informace o plavecké výuce dostanete po zaslání dokumentů plaveckou školou.
  Stejně jako v předchozích letech bychom se ani letos nebránili sponzorským darům.

  S přáním hezkých dní 
  Ivona Schneiderová a Jana Chmelařová

  plán akcí v mš

  AKTUALITY

  Pozor! Změna termínu logopedické depistáže!

  Vážení rodiče, 
  dne 18. 10. 2023 proběhne v MŠ logopedická depistáž. Místo v plánovaných 10:00 bude začínat v 7:45. Prosíme o příchod přihlášených dětí nejpozději do 7:30.
  Děkujeme za pochopení